मुस्लिम आयोग

जावलाखेल, ललितपुर

मुस्लिम आयोगमा सरुवा भई आउनु भएका श्रीमान सचिवज्यू श्री होम प्रसाद लुइटेलज्यूलाई आयोगमा हार्दिक स्वागत गरिदाँका तस्वीरहरु