मुस्लिम आयोग

जावलाखेल, ललितपुर

मुस्लिम आयोगका मा. अध्यक्षज्यूद्वारा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मुस्लिम आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दाका तस्वीरहरु