मुस्लिम आयोग

जावलाखेल, ललितपुर

काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा मुस्लिम आयोगद्वारा आयोजित जनचेतनामूलक कार्यक्रमका तस्वीरहरु