मुस्लिम आयोग

जावलाखेल, ललितपुर

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध गरिएको